Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 03 2018

18:50
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)

December 03 2017

menia
18:27
6963 ab74 500

Chiński krzaczek
- gdy pragniesz kogoś tak mocno,
że jednym dniem tęsknoty wypełniasz trzy lata jesieni
Reposted fromEmisja Emisja viawonderwall wonderwall

November 19 2017

menia
21:27
9363 3b69 500
Poświatowska
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawonderwall wonderwall
21:01
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

menia
21:00
2214 b0e8 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaplugss plugss
menia
20:57
0065 3a5f
Reposted fromlittlestories littlestories viascorpix scorpix
menia
20:48
Reposted fromshakeme shakeme
menia
20:46
9833 f9c5
Reposted fromKejstyna Kejstyna viascorpix scorpix
menia
20:46
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix
menia
20:35
2144 da28 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit

November 07 2017

21:24
6403 ade6 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viawonderwall wonderwall
menia
20:45
2298 d2d3 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viashakeme shakeme
menia
20:45
4053 4ac5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakarcia karcia
menia
20:39
7359 191b 500
Reposted frompixielark pixielark viaRedPenny RedPenny

September 18 2017

menia
14:11
5673 9b81
Reposted fromslodziak slodziak viawall-of-flowers wall-of-flowers

September 15 2017

menia
08:03
4059 9d1b
Reposted fromweheartit weheartit

September 13 2017

menia
17:42
5702 04ab
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
menia
17:40
2204 4811 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
menia
17:40
2200 2a0d
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit

September 07 2017

menia
21:34
7046 6500 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialittlefool littlefool
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl