Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

menia
15:19
Bo Ty tak pięknie pachniesz
Kiedy przechodzisz pod oknem
Śmiejesz się w głos
Nie obchodzi Cię to
Czy ustoję czy upadnę.

Ile Cię trzeba dotknąć razy żeby się człowiek poparzył?
Ale tak żeby już więcej ani razu
Żeby już więcej za nic
Żeby już więcej nie miał odwagi
No ile razy?!
— happysad - Długa droga w dół
Reposted frommonstrum monstrum viayouaresonaive youaresonaive

February 22 2017

menia
18:42
Gdy mnie będziesz już miał dosyć,
to wystarczy mnie wyprosić,
raz pokazać drzwi.
Tylko - nie zabijaj mnie powoli,
zrób to raz, dwa, trzy.
— A. Osiecka
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viapensieve pensieve
menia
18:36

To się zdarza tylko w literaturze, że on nagle rozumie, że ona jest jego całym światem. 


Reposted fromoutoflove outoflove viapensieve pensieve
menia
18:29
3306 5584
Reposted frompelagiagrace pelagiagrace viascorpix scorpix
menia
18:21
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015
Reposted fromblackismycolour blackismycolour via13-days 13-days
menia
06:35
3638 ba59
Reposted frompeper peper viaiblameyou iblameyou

February 21 2017

menia
20:12
5819 1140 500
menia
20:05
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viaRedPenny RedPenny
menia
20:05
6638 6560
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
menia
20:03
menia
20:01
6784 9eba 500
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viadontforgot dontforgot
menia
20:00
0607 13ca
Reposted fromEkran Ekran viatazniebieskimi tazniebieskimi
menia
20:00
6909 dcf6
Reposted fromEkran Ekran viatazniebieskimi tazniebieskimi

February 20 2017

menia
22:11

a najgorzej jest, jak zdasz sobie sprawę, że nic z tego nie będzie, że gdyby między wami miało coś być, to byłoby już dawno. kiedy zrozumiesz, że to co się dookoła dzieje wcale nie zmierza ku spełnieniu Twoich marzeń.
— moblo
Reposted fromoutoflove outoflove viaplugss plugss
22:11
3286 f63f 500
Reposted fromtwice twice viaplugss plugss

February 19 2017

menia
20:50
6162 38b0
Reposted fromgrapefruit-moon grapefruit-moon viadeeper deeper
menia
20:48
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viadeeper deeper
menia
20:38
3800 550a
Reposted fromscorpix scorpix viadeeper deeper
menia
20:37
1305 0342
Reposted fromeklerrka eklerrka viadeeper deeper
20:37
1322 a15b 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viadeeper deeper
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl