Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2017

menia
20:39
7359 191b 500
Reposted frompixielark pixielark viaRedPenny RedPenny

September 18 2017

menia
14:11
5673 9b81
Reposted fromslodziak slodziak viawall-of-flowers wall-of-flowers

September 15 2017

menia
08:03
4059 9d1b
Reposted fromweheartit weheartit

September 13 2017

menia
17:42
5702 04ab
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaweheartit weheartit
menia
17:40
2204 4811 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaweheartit weheartit
menia
17:40
2200 2a0d
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaweheartit weheartit

September 07 2017

menia
21:34
7046 6500 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialittlefool littlefool
21:32
3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack viawonderwall wonderwall
21:23
0656 5b60
Reposted fromLittleJack LittleJack vianiemaproblemu niemaproblemu
menia
21:22
7150 eb08
Reposted fromEverybodydies Everybodydies viadontforgot dontforgot

August 21 2017

menia
20:01
Elegant Lady
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viagwiazdeczka gwiazdeczka

June 12 2017

menia
10:17
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka vialittlefool littlefool

June 09 2017

menia
19:04

List Osieckiej do Hłaski

Mazury 21 VI 57.

Marku najmilszy!

Tu są Mazury, więc wielkie niebo, jezioro spokojne jak pies. Oczywiście dobry, łagodny pies.

Siedzę na brzegu starej studni, obok gdacze smutna jakaś kura, a ja chcę Ci powiedzieć parę rzeczy ważnych.

Nie wiem czy dobrze to pamiętasz. Zadzwoniłeś do mnie parę dni temu i powtarzałeś "jestem wrak"! I mówiłeś, że nic nie napiszesz

I wołałeś "Nie licz na mnie".

Marek, posłuchaj mnie uważnie.

Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść...

Bo nie przeraża mnie to, że mówisz o sobie złe słowa. Nawet wtedy, kiedy dzwonisz późno wieczorem i powtarzasz ,"jestem wrak". Bo to nieprawda.

Marek, masz w sobie to najpiękniejsze, co może mieć człowiek - prawdę. Nie chcesz być taki jak świat, w którym żyjesz. Jesteś najodważniejszy z naszego pokolenia, bo widzisz prawdę nawet tam, gdzie to bardzo boli.

Jesteś bardzo piękny i bardzo wiele wart.

Dlatego bzdurą są te złe słowa, które o sobie mówisz. I bzdurą jest to, czego się boisz, że już nie będziesz pisać Nie zrezygnujesz z prawdy, więc będziesz pisał. Także najlepiej w naszym pokoleniu. Chyba, że przestaniesz się buntować Ale to Ci nie grozi, wiem o tym. Kończę ten trudny list.

Do widzenia, kochany 

Twoja Agnieszka
Reposted fromperla perla viayouaresonaive youaresonaive
19:03
3986 7a2d
menia
19:02
- Chciałabym móc powiedzieć "miło było Cię poznać". - podała mu dłoń. 
- A co, uważasz to za błąd?
- Nie, uważam, że nigdy tak naprawdę się nie poznaliśmy. I to uważam za błąd.
- Ja Cię bardzo dobrze znam.
- Nie znasz, gdybyś mnie znał taką jaką jestem naprawdę to nie musiałbyś już i nie chciałbyś poznawać innych kobiet.
— słowem w sedno
Reposted fromohhh ohhh viadontforgot dontforgot

June 06 2017

menia
06:19
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viakoloryzacja koloryzacja

May 22 2017

menia
19:24
9849 0081 500
menia
16:51
Nic nie rozumiem, choć wszystko jest jasne
I szukam Cię w tłumie i czuję jak gasnę
— QUEBONAFIDE
Reposted fromSalute Salute viadusix dusix

May 15 2017

menia
18:11

April 29 2017

menia
15:15
Play fullscreen
opowiem o wszystkim
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl